நண்பனின் காதலி சுத்ில் ஊது துடிக்க விடுகிறான்

0 views

இளமையான நண்பனின் காதலி ஒரு ம்யாடர் என்று தெரிந்து ஒரு நாள் அவள் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அவள் முளையை தடவி இதழில் கிஸ் செய்தான். அப்போஹ்ஜுதது இவளும் செக்ஷியாக அவனை கட்டி பிடித்து இதழில் முத்தம் செய்கிறாள் பின்பு செக்ஷியாக இவனுடன் ஹோடெல் அறையில் உளாசமாக ம்யாடர் போடுகிறாள்.

இவளை நிர்வாணமாக வைத்து காம படம் எடுத்து கொண்டே ம்யாடர் செய்கிறான், இவன் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊது சலிப்ாடைந்து சுது ஊட்டாய்யில் சுன்னியை விட்டு வேகமாக ம்யாடர் அடிக்கிறான்.

இவன் சுன்ணி நன்றாக சுத்ில் இறங்குகிறது, அப்பொழுது காதலி வழி தங்காமல் துளி குதிக்கிறாள். ஆனாலும் பாவம் ஏதும் பார்க்காமல் சூனியை நன்றாக சுத்தில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இவர்கள் முதலில் டாகீ நிலையில் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள், ஆனால் வழி தங்காமல் காதலி படுத்து விட்டால்.

அவள் படுத்து இருந்தாலும் சுன்ணி சுத்தில் இறங்கி இருந்தது, அவள் சுஉதை விடாமல் சுன்னியை விட்டு ஊது கொண்டே இருக்கிறான். காதலி கத்தி செக்ஷியாக முணரா காதலன் சுன்னியை நன்றாக சுத்தில் விட்டு ஊது கஞ்சை இறகுகிறான். இவர்கள் மிக செக்ஷியாக சுன்னியை சுத்தில் விட்டு ஊபத்தை பாருங்கள்.