நண்பன் மனைவியை தடவி மூடு எஆற்றி ஊழ் செய்யும் காம படம்

0 views

நண்பன் மனைவியை கட்டி பிடித்து தடவி செமாயா மூடு எஆற்றி உசர் செய்து கவுண்து அப்டுக்க வைத்து மேலே படுத்து ஊழ் செய்து எஂஜாய் செய்கிறான்.

இந்த வீடு மனைவி தனிமையில் இருக்கிறாள், அப்பொழுது பார்த்து கணவனின் நண்பன் வீட்டில் தாங்கி இருக்கிறான் அவன் இரு மூலை மீதும் கை வைத்து தாடவா ஆரம்பிக்கிறான்.

மனைவி மூலை மீது கை வைத்து தடவும் பொழுது அவள் மூடு ஆகி இன்னும் தாடவா விடுகிறாள், உடனே கால காதலன் பிர காயதி முளையை சாப்புகிறான்.

பின்பு மனைவியை கவுண்து படுக்க வைத்து அவள் மீது எஅறி படுத்து சுன்னியை பூந்தைக்குள் விட்டு செமாயா ஊது காம சுகம் அனுப வைக்கும் சென்னை ஸெக்ஸ் மூவீ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் படம் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.