தங்கையை தடவி குத்தியில் ஊகும் அண்ணன்

0 views

பாருங்கள் இளமையான தங்கையை செக்ஷியாக மூலை குத்தியில் கை வைத்து தடவும் காம வெறி அண்ணனை. இவன் என சொன்னாலும் தங்கை கேட்பாள், அதனால் இவன் காம வெறி பிடித்து தங்கையை ஊக்க ஆரம்பித்து விட்டான்.

இந்த தங்கை வேறு வழி இலாமல் அண்ணனுடன் படுத்து ஊகிறாள், இவளை ஊகும் பொழுது இந்த முறை அண்ணன் காம படம் எடுக்கிறான். இவள் முகம் தெரிய வில்லை என்றாலும் அண்ணனின் முகம் செக்ஷியாக ஊகும் பொழுது தெரிகிறது.

இவளின் மூலையில் கை வைத்து தடவி முஉடு ஈற்றி சுத்ில் சுன்னியை வைத்து தேது தங்கையின் ஒரு காலை தூக்கி குத்தியில் சுன்னியை வைத்து தேது உள்ளே விட ஆரம்பிக்கிறான். அப்படி சுன்ணி விடும் பொழுது முதலில் உள்ளே சேளாமல் இருந்தது பின்பு நான்கு அழுதியதும் குத்தியில் சுன்ணி சென்றது.

அண்ணன் தங்கை முளையை பிடித்து கொண்டு ஒரு காலை தூக்கி பிடித்து ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான், பின்பு வாதம் சரியாக வர விலை என்று டாகீ நிலையில் தங்கை குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறான். இவர்கள் வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது ஊபத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.