நடிகை தன்னுடைய தமிழ் ஸெக்ஸீ ப்ஃப் பையனுக்கு டவல் அவீழ்கிறாள்

0 views

நடிக்கையாக இருந்தாலும் என்னுடைய வீேடினில் ரொம்பவும் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகா இருப்பார்கள். நான் எங்கே போகிறேன் வருகிறேன் என்பதையும் என்னை எப்போதும் பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். அதனநலையே நான் என்னுடைய காதலனுடன் பேச வேண்டும் என்றாள் தனியாக பாத்‌ரூம் ஒன்றிர்க்கு சென்று தான் நான் பேசுவேன்.

அவளிடம் நான் தெளிவாக சொல்லி விட்டேன் கல்யாணம் ஆவதார்க்கு வரை நாங்கள் இருவரும் ஸெக்ஸ் இன்பம் செய்யிய கூடுதாது என்று. அதனால் இப்போதையிர்க்கு அவளுக்கு என் மீது காம ஆசை வரும் பொழுது மட்டும் நான் பாத்ரூமில் குளிக்கையில் என்னுடைய தொவேளியை நான் களாத்திரி எறிந்து விட்டு என்னுடைய மேனியை நான் அவனுக்கு உள்ளதை கூட அணியாமல் அப்படியே நிர்வாணமாக கான்பிப்பேன்.

என்னுடைய அந்தரங்காதை பார்த்து என்னுடைய தமிழ் ஸெக்ஸீ ப்ஃப் பார்த்து நங்கார ரசிப்பான்.