மனோஜ் சாவித் பாபி இடம் டீந் கதை சொலுகிறான்

0 views

மனோஜ் அவனது டீந் வயது கதையை சோழ ஆரம்பிக்கிறான், அவனது நண்பர்கள் படத்திற்கு போகலாம் என்று அழைக்கிறார்கள் ஆனால் இவன் அம்மா வேலை சோலி ஈருக்கிறார்கில அதற்கு நான் போக வேண்டும் என்று சோலி அவர்களை ஆனப்பிவிட்டு தான் காதலியை பார்க்க செலுகிறான்.

காதலி ஜாகித் மட்டும் அணிந்து ஆவௌக்காக காத்துக்கொண்டு இருக்கிறாள், மனோஜ் சென்றதும் உன் கையை என் மூலை மீது வைத்து தடவு தா என்று சொலுகிறாள்.

இதை சொலியதும் வினோத் தான் கையை காதலி மூலை மீது வைத்து தடவி அவள் ஜாக்கிதை காயதி விரைத்த சுன்னியை சொத்தில் வைத்து தேக்ிறான்.

இந்த சாவித் பாபி விடேோவின் முழு பதிவினையும் படிக்க சாவித் பாபி காமிக்ஸ் பக்கத்தை தொதறுங்கள்.

நாங்கள் இந்த டெலிக்ர்யாம் ச்யாநெல் உள்ளே சாவித் பாபி தொடர்பாக எந்த ஒரு நிர்வாண மற்றும் ஆபாச படங்களை பததிவிடுவதிலை. அதனால், நீங்கள் பாதுகாப்பாக இதில் ஒரு உறிப்பினராக சேரலாம். இங்கே நாங்கள் சாவித் பாபி தளத்திற்கான கதவுசொல் மட்டுமே அனுப்புவோம்.