மேஹெந்தீ போட்ட பொண்டாடியை ம்யாடர் போதும் ஹநிமூந் ஃபக்கிஂக் வீடியொஸ்

0 views

எனக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு கல்யாணம் ஆசி. நா ஒரு ஜாயஂட் பமிழ்யில் இருந்தேன் ஆகையால் ஏனொட தினனும் ம்யாடர் போட முடியாத நிலையில் இருந்தேன். எனக்கு ஸெக்ஸ் செய்யாவிலை என்றாள் பைத்தியம் பிடித்த மாதிரி ஆகிதும்.

ஆகையால் ஏனொட பொண்டாடியை அழைத்து கொண்டு புது வீட்டுக்கு வந்தேன். அவள் கல்யாணத்துக்கு போட்ட மேஹெந்தீ கூட அழியாமல் இருந்தது. நான் ரூமில் க்யாமர செட் செய்து ஹநிமூந் ஃபக்கிஂக் வீடியொஸ் ரெடீ பானலாம் என்று முடிவு செய்தேன்.

முதலில் இருவரும் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி விட்டு நிர்வாணமாக பேதில் இருந்தோம். அவளோட மூலை மேல் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு சூனியை மூலை நடுவில் விட்டு ஆத்டினேன். பின் வாய்க்குள் அழுத்தி உம்ப வைத்தேன். அந்த நேரத்தில் கூத்தியில் விரல் விட்டு ஆத்டினேன்.

மேலும் மூடு ஏறியது, ஏனொட சூனியை கூத்தி ஓடையில் விட்டு ஆழமாக இறக்கி அடித்து சிறந்த சுகத்தை கொடுத்தேன். புள்ள பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க!