ம்யாரீட் வைஃப் சுகத்தில் துடிக்கும் தமிழ் ஹநிமூந் ஸெக்ஸ்

0 views

எனக்கு கல்யாணத்திற்கு முன்பு பல பெண்களுடன் தொடர்பு இருந்தது. அடிக்கடி அழகான பேண்ங்கலை உஷர் செய்து வித்தியாச வித்தியாசமாக ஓல்ல் செய்து வீடியோ எடுப்ாதை வழக்கமாக வைத்து இருப்பேன்.

சம்பிப்த்தில் எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். என் வைஃப் உடன் தமிழ் ஹொநேய்மூண்ட் ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு ஔட்‌டோர் ஹொடெழுக்கு சென்றோம். அவளை நிர்வாணமாக பேதில் படுக்க வைத்து சுன்னியை கூத்தியில் நுழைத்தேன்.

அவள் வர்ஜிந் என்பதால் பூந்டையில் விட்டு அடிப்பதற்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது. வைஃப் பூண்டாய் ஓடையில் சுன்னியை விட்டு ஆழமாக அடிக்கும்போது சுகத்தின் உச்ச நிலையை உணர முடிந்தது. ஏனொட வைஃப் வர்ஜிந் கிழிந்தது, சூனியை ஆழமாக விட்டு அடிக்கும்போது மூலை மேலும் கீழுமாக குலுங்கியது.

மனைவி துடிக்கும்போது மேலும் வேகமாக ஆதிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் வந்தது. சுன்னியை வெள்ளியில் எடுக்காமல் வைஃப் கூத்தியை துடிக்க துடிக்க ஸெக்ஸ் செய்து கண்சியை ஆழமாக பூந்டையை இராக்கிய படத்தை பாருங்கள்! தமிழ் ஸெக்ஸ் ஸ்க்யாஂடல்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!