பாஸ் மகளுடன் ஓயோ ரூமில் ஹோட் ஹோடெல் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் ஒரு பெரிய கொம்பணியில் ம்யாநேஜர் போஸ்திங்கீழ் வேலை செய்து வருகிறேன். ஏனொட போஸ்ஸ்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருந்து வந்தேன். முதலாளியின் மகள் எனை அதிகை பார்த்து ஸைட் அடித்து வந்தால், நானும் பதிலுக்கு கமப்பர்வையுடன் பார்த்து வந்தேன்.

இருவரும் கொம்பணியில் தனியாக இருக்கும்போது மேலே உரசிக்கொண்டு ரொம்யாஂடிக் மூடில் நடந்து கொண்டு இருப்போம். எனை ஓயோ ரூம் புக் செய்யுமாறு கூறினாள், இருவரும் ஒரு நாள் யாருக்கும் தெரியாமல் ஹொடெழுக்கு ம்யாடர் ஆதிக்க சென்றோம்.

ஏனொட பூளை பார்த்து வையை பிளந்தல், எனை கீழே படுக்க வைத்து சுன்னியின் மேல் அமர்ந்து எக்ிரி குதித்து சந்தோஷமாக ம்யாடர் செய்தால். அவளின் உடம்பு மிகவும் கவர்ச்சி நிலையில் இருக்கும். அது போன்ற பெண்ணை ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு நான் கொடுத்து வைத்து இருக்க வேண்டும்.

அவளை ஏனொட மடியில் அமர வைத்து செக்ஷாயாக ஏறி ஆதிக்க விட்டு இன்பத்தை அனுபவித்த ஹோடெல் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!