தமிழ் ஆஂடீ ட்ர்யாந்ஸ்பரெஂட் ஸரீ கழட்டி ஊழ் வாங்கிய ஸெக்ஸ் சுகம்

0 views

இந்த விடெோவில் வரும் தமிழ் ஆஂடீ ஸரீ ஸெக்ஸ் பார்க்கும்போது சூனி தூக்கிக்கொண்டு சென்று நம்பாளும் ஒக்களாம் என்ற ஆசை வந்து விடுகிறது. அவளோட அழகான ரௌஂட் மூலை மற்றும் சூது ஒரு அண்ணின் ஏக்கத்தை முற்றிலும் தீர்த்து விடும் போல இருந்தது.

முதலில் அந்த ஆண் அவளை தானோத மடியில் அமர வைத்து விடுகிறான். பின் மேலாடையை கழட்டி பிர இலாத முளையை காட்டுகிறான். பின் ட்ர்யாந்ஸ்பரெஂட் ஸரீ உள்ளே கையை விடுகிறான். உள்ளே ஶேவ் செய்த பூண்டாய் ஜாத்தி போடாமல் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது.

பின் அந்த ௌந்தயா கீழே குனிய வைத்து சூததில் விரல் விட்டு அடிக்கிறான். அவனோட சூனியை சாப்பி சிறந்த சுகத்தை கொடுக்கிறாள். இவன் தேசி ௌந்தயா நிற்க வச்சி சூனியை தூக்கி கூத்தியில் விட்டு பலமாக ஹார்ட்‌கோர் முறையில் ஊழ் போடுகிறான்.

ஆஂடீ நாட்டுக்கத்தை போல இருப்பதால் நீண்ட நேரமாக ஊழ் செய்து விந்தை இறக்கி விடுகிறான்.