கொடைக்கானல் ஹில் ஸ்டத்ிோணில் வைஃப் தமிழ் ஹநிமூந் ஸெக்ஸ்

எனக்கு சின்ன வயதிலே திருமணம் ஆனது, ஆகையால் ம்யாடர் போட ஒரு சுப்பெரான குளிர் நிறைந்த ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து செல வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தேன். அப்பொழுது கொடைக்கானல் ஹில் ஸ்டேஶந் அழைத்து சென்றேன்.

ஓயோ ரூம் புக் செய்து ரொம்யாஂடிக் மூடில் ஃபர்ஸ்ட் நைட் செத்துப் செய்து சாத்தினேன். அவளை ஜாத்தி கழத்கமல் பூப்ஸ் தெரியும்படி படுக்க வைத்தேன். ஏனொட வைஃப் மூலை சுப்பெராக ஶார்ப் நிபல் போன்று அருமையாக இருக்கும்.

மனைவியின் முளையை பார்த்து மயங்கி இருக்கிறேன். ஆகையால் வைஃப் ஜாத்தியை பொறுமையாக கழட்டி பூண்டாய் தரிசனம் பார்த்தேன். வைஃப் கூத்தியை பார்த்தவுடன் மேலே ஏறி சூனியை பூண்டாய் ஓடையில் விட்டு அழுதினேன்.

மென்மையாக முளையை பிசைந்து கிஸ் அதித்தபடி மானவியை ஒத்து ரசித்தேன். பின்பு என்மேல் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு மேலும் கீழுமாக எக்ிரி குதித்து ம்யாடர் போட்ட ரொம்யாஂடிக் தமிழ் ஹநிமூந் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்! தமிழ் ரொம்யாந்ஸ் வீடியோ!