கோவை பெண் முலை பிசைந்தே மூடு ஆகும் தமிழ் செஸ் கேம் அத்தையை

0 views

கோவை பெண் காதலன் உடன் வீட்டில் இருக்கிறாள் காதலன் அழைத்ததும் தன தோழி வீட்டிற்கு செல்வதாக சொல்லி விட்டு காதலன் வீட்டிற்கு செல்லுகிறாள். காதலன் வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது ப்ரா ஏதும் அணியாமல் தான் செல்லுகிறாள்.காதலன் எப்பொழுது காய் அடிப்பான் என்று இவளுக்கு தெரிந்து இருக்கிறது அதனால் முலை மீது ப்ரா ஏதும் அணியாமல் இருக்கிறாள்.இவள் படுத்து இருக்கும் பொழுது காதலன் முலை மீது காய் வைத்து பிசைந்துகொண்டே காதலியை காம படம் எடுக்கிறான். காம படம் எடுக்கும் பொழுது காதலி வெட்கப் பட்டு சிரித்துக்கொண்டே முகத்தை மறைகிறாள்.முலை மீது காய் வைத்து பிசைந்துகொண்டே இருக்கும் பொழுது தானாக மூடு ஏற ஆரம்பிக்கிறது. மூடில் காதலி முகம் செமயா மூடு வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பிக்கிறது காதலி முலையை பிசைந்து என்ஜோய் செய்யும் தமிழ் செஸ் கேம் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் தமிழ் முலை செஸ் அத்தையை எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் வைத்து