சென்னை ஆபபர்த்மேண்டில் மைத் மகளை ஒக்கும் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் சென்னையில் உள்ள பெரிய ஆபபர்த்மேந்ட் வீட்டில் குடும்பத்துடன் இருக்கிறேன். ஏனொட வீட்டு வேலையை எல்லாம் பார்த்து கொள்வதற்கு தமிழ் மைத் ஒருத்தி வைத்து இருந்தோம். சென்னையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு பலமாக மழை அடித்தது ஆகையால் வேலைக்ககறிக்கு உடம்பு முடியாவிலை.

ஆகையால் அவளோட மகளை வீட்டு வேலைக்கு அனுப்பி வைத்தால். அவளின் மகள் காலேஜ் படிக்கும் பெந் போல சுப்பெராக இருந்தால். அந்த நேரத்தில் நான் மட்டும் தனியாக இருந்தேன். அவளுக்கு கொஞ்சம் காசு நெறைய கொடுத்து உஷர் செய்து விட்டேன்.

அவள் கிசந் ரூமில் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பின்னால் சென்று கட்டி பிடித்து கொண்டேன். அவளின் பாண்ட் கழட்டி பூண்டாய் ஓடையில் சூனியை இறக்கி ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன். பின்பு மேடை மேல் தூக்கி வச்சி பூண்டாய் ஓடை தெளிவாக தெரியும்படி விரிச்சி வச்சி ஊழ் போட ஆரம்பித்தேன்.

சுகம் தங்க முடியாத பெந் கன்சி தண்ணி ஆதித்த வீடியோ!

Related videos