கரும்பு தோட்டத்தில் ரிலேடிவ் ஆஂடீ கூட தமிழ் விலேஜ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் ஸிடீ பையன், ஸெமெஸ்டர் லீவ் வந்தால். கொஞ்சம் கூட நேரத்தை வேஸ்ட் செயமிள் தாத்தா ஊருக்கு சென்று விடுவேன். அந்த ஊரில் ஏனொட ரிலேடிவ் ஆஂடீ கூட ஒரு அஃபேர் இருந்தது. அவ கூட தமிழ் விலேஜ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று வெறியாக இருந்தேன்.

நா நெறைய ம்யாடர் போட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் வெள்ளியில் ஊழ் போட வேண்டும் என்ற ஆசை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்தது. ஒரு முறை அவளை கரும்பு தோட்டத்துக்கு அழைத்தேன். அவளும் ஊழ் போதர ஆசையில் வந்தால்.

எனை மூடு ஏற்றி விட்டு சூனியை பாண்ட் உள்ளே இருந்து எடுத்தல். அவளோட சரீயை தூக்கிக்கொண்டு பூண்டாய் ஓடையில் விட்டு அழுத்தி கொண்டாள். ஏனொட பூல் உள்ளே சென்று வந்தது. நா ரொம்ப ஜொல்லிய இருந்தேன்.

பின் அவளை கீழே படுக்க வைத்து ஜாத்தியை விலக்கி விட்டு ஃபிஂகரிஂக் செய்து பின் ஊழ் போட்ட ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்க!