டேள்ி பாய்ஃப்ரெஂட் மேல் காமவெறி கதலி ஊக்கும் தமிழ் ஸெக்ஸ் படம்

0 views

நான் ஒரு காமவெறி பிடித்த பெண்ணாக இருந்தேன். சொத் இந்தியாவுக்கு படிக்க வந்த டேள்ி பாய்ஃப்ரெஂட் கூட ஊழ் போட்டு தமிழ் ஸெக்ஸ் படம் எடுக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக வெறியாக இருந்தேன். ஏனொட ரூமில் ஒரு ஹிடந் க்யாமர வைத்தேன். போய்ப்ரிென்டை படிக்கலாம் என்று அழைத்தேன்.

அவன் பார்க்க ரொம்ப இநொஸெஂட் பையனாக இருப்பான். அவன் கூட ம்யாடர் செய்து ஜொல்லியாக இருக்க வேண்டும் என்று இருந்தேன். மேலும் அவனை எனை ஸெக்ஸ் செய்து எஂஜாய் பண்னும்படி கூறினேன். எனக்கு ம்யாடர் போன்றும் போட தெரியாது என்று வெகுளியாக கூறினான்.

அவனை கீழே படுக்க வைத்து த்-ஷீர்தைய் கழட்டி மேலே ஏறி அமர்ந்தேன். நான் முதலில் வெறும் ஜாத்தி, பிரவுடன் இருந்தேன். பின்பு அதையும் கழட்டி விட்டு சூனி மேலே ஏறி அமர்ந்து வேகமாக அடித்து தெறிக்க விட்டேன்.

அவனுக்கு சுகத்தை தாங்கமுடியாமல் கதறினான். கதாசியாக விந்தை கூத்தியில் வாங்கினேன்.