சென்னை கல்லூரி பெண் சுன்னியை விழுங்கி உம்பி கஞ்சை குடிக்கிறாள்

சென்னை கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவி புவன செக்ஷியாக சுன்னியை உம்பி விபசாரம் செய்கிறாள், இவள் ஏவளவு பெரிய சுன்ணியாக இருந்தாலும் அதை முழுவதும் விழுங்கி சாப்பி உம்பி விடுவாள். அதனாலே இவளை நிறைய ஆண்கள் பணம் கொடுத்து சுன்னியை உம்ப விடுவார்கள், இவள் சுன்னியை செக்ஷியாக சாப்பி உம்பி கஞ்சை குடிப்பால்.

பொதுவாக ஆண்களுக்கு சுன்னியை உம்புவது என்றாலே மிக பிடிக்கும் அதிலும் செக்ஷியாக சுன்ணி கஞ்சை வர வைத்து சாப்பி குதித்தாள், அவர்கள் அடிமையாகவே ஆகி விடுவார்கள். இப்பொழுது இந்த காம படத்தை எடுக்கும் வாடிக்கையாளர் சுன்னியை இவள் எப்படி சாப்பி உம்பூகிறாள் என்பதை பார்க்க வைக்கிறான்.

உண்மையில் இந்த காம பெண் செக்ஷியாக கூத்த வைத்து அமர்ந்து சுன்னியை தொண்டையி விட்டு ஊக்க விடுகிறாள். இவளின் தலையை பிடித்து கொண்டு சுன்னியை நேராக தொண்டையில் விட்டு குத்தி ஊகிறான்.

இவள் தொண்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊபாதது செக்ஷியாக தெரிகிறது, அது இலாமல் சுன்ணிக்கு சுகம் அதிகமாக தொண்டையில் விட்டு ஊதல் கிடைக்கும், வாடிக்கையாளர் செக்ஷியாக கருப்பு சுன்னியை அடி தொண்டையில் விட்டு ஊது கஞ்சை இறகுகிறார். கல்லூரி விபசாரி செக்ஷியாக சுன்னியை உம்பி கஞ்சை சாப்பி குடிப்பதை பார்த்து ராசியுங்கள்.

Related videos