சென்னை காலேஜ் ஸ்டூடெஂட்ஸ் ஸாஃப்ட் ரொம்யாஂடிக் தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம் படம்

0 views

நானும் ஏனொட தோழி நந்தினியும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்தோம். இருவரும் வர்ஜிந் என்பதால் ம்யாடர் போட மிகவும் ஆர்வமாக இருந்து வந்தோம். நாங்க சென்னை காலேஜ் ஸ்டூடெஂட்ஸ் என்பதால் வீட்டை ஏமாற்றி விட்டு அடிக்கடி காலேஜ் லீவ் போடுவதற்கு சுலபமாக இருந்தது.

ஒரு முறை இருவரும் நைட் ஸெக்ஸ் சட் செய்து ரொம்ப மூடு ஆகிவித்டோம். மறுநாள் காலேஜ் கட் அடித்து விட்டு எக்ர் ரோதீல் உள்ள ஒரு ஓயோ ரூமுக்கு புறப்பட்டு சென்றோம். உள்ளே சென்றவுடன் ஸாஃப்ட் ரொம்யாஂடிக் மூடில் ந்யூட் போசேல் கட்டிப்பிடித்து எஂஜாய் பண்ணோம்.

அவளின் சூததில் கையை வைத்து அழுதியபடி மூலை மற்றும் உதட்டில் கிஸ் அடித்துக்கொண்டு இருந்தேன். பின் பாகக்ஷொட் அடிப்பது போல பின்னால் ஒத்து இன்பத்தை அடைந்தேன். பின் அவளை நாய் போல முத்தி போட வச்சி டாகீ சிட்ிலேல் வேகமாக முடியை பிடித்து ஆதித்த தமிழ் ப்லூ ஃபில்ம் படம் பாருங்கள்!