தொழிளத்திபர் தமிழ் விபசாரியை ஊகிறார்

தமிழ் தொழிளத்திபர் வெள்ளை செய்த தேண்சிோநில் விபசாரியை ஹோடெல் ரூமுக்கு அழைத்து வருகிறார். பிறகு அவளின் ஆடைகளை காயதி பிரவுடன் சோபாவில் அமர்த்தி அவளை தடவி கொண்டு இருக்கிறார் அதை அவரின் நண்பர் மொபைல் காமெராவில் காம படம் எடுக்கிறார். விபசரின் கருப்பு பிரவில் கையை வைத்து தடவி அவளை படுக்கைக்கு அழைக்கிறார், அவள் கொஞ்சம் வெட்கப் பாடுகிறாள் பின்பு இருவரும் படுக்கை அறையின் உள்ளே செல்லுகிறார்கள். உள்ளே சென்று விபசாரி நிராவானமாக பேதில் படுத்துக்கொண்டு இருக்கிறாஅர் தொழிளத்திபர் அவளின் காலை விரித்து கருப்பு சுன்னியை பூந்டையில் வைத்து உள்ளே இறக்கி ஊக்க ஆரம்பிக்கிறார். முதலில் விபசாரி பெண்டியை காயதி சுஉதை டாகீ நிலையில் அழகாக காமிக்கிறாள் அதில் தொழில் அதிபர் படப்பத்தி பொத்துக்கொண்டு அவளை ஊபாதது போலவே அவளின் சுத்ில் சுன்னியை வைத்து அங்கு தேக்ிறார்.

பிறகு விபசாரி பேதில் படுத்துக்கொண்டு பூந்டையை காமிக்கிறாள் ஆதி தனது சுன்னியை ஆழமாக இறக்கி ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்படி ஊகும் பொழுது அவனின் முழு சுன்னியும் விபசாரியின் பெரிய பூந்தைக்குள் இறங்கியது அவன் வேகமாக பூந்டையில் குத்தி ஊதான். அவந்து சுன்னியை நான்கு அரக்கி வேகமாக ஊகும் பொழுது அவனுக்கு சுகம் தாங்காமல் சுன்னியில் இருந்து கஞ்சு அவளின் பூந்டையில் சென்றது. பிறகு அவள் எழுந்து குளியல் அறைக்கு சென்று அவளின் பூந்டையில் ஶவர் தனியா அடித்து கழுவுகிறாள் அதை நண்பர் அழகாக ஸூம் செய்து படம் எடுக்கிறார். பின்பு அன்பா விபசாரி ஆடை எதுவும் அணியாமல் பியர் கிலாஸ்ஸில் உரி பேசிக்கொண்டு குடிக்கிறாள். பாருங்கள் இவர்கள் ஹோடெல் அறையில் ஊதுவிட்டு பிறகு ஜொல்லியாக சரக்கு அடித்துக்கொண்டு இருப்பதை தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியோ.