சென்னை கழல்கிரல் பிட்டு படத்தில் ஊம்பி ஓக்கும் அக்ட்ரேஸ் செஸ் விதேஒஸ்

0 views

சென்னை கழல்கிரல் பிட்டு படத்தில் நிர்வாணமாக இரு பெரிய முலை மற்றும் கூதியை விரித்து காண்பித்து ஊம்பி ஓக்கிறாள். இவள் உண்மையில் பார்க்க அழகாக இருக்கிறாள் அதை விட அழகான முலை வைத்து இருக்கிறாள்.இவளவு பெரிய முலை வைத்து இருந்தால் நிறைய ஆண்கள் இவள் உடன் ஊக்க ஆசை படுவார்கள் குத்தியும் சரியான சைஸில் இருக்கிறது ஊதல் போதுமான இறுக்கம் இருக்கும் என்று தெரிகிறது.காதலன் சுன்னியில் சபிடிக்கு ஆன் உரை அணிந்து இருக்கிறான் ஆன் உரை அணிந்த சுண்ணியை அழகாக விழுங்கி ஊம்பி விட ஆரம்பிக்கிறாள். பூளை ஊம்பி விட்டதும் தன கூதியை ஊக்க காண்பிக்கிறாள்.ஆன் உரை அணிந்த சுண்ணியை பதுமை கூதிக்குள் விட்டு மேட்டர் போட்டு என்ஜோய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். நிறைய நிலையில் புதுமையை ஓக்கிறான் அப்பொழுது இரு மூளையும் செக்ஸியாக குலுங்குகிறது. முலை குலுங்க ஓக்கும் தமிழ் அக்ட்ரேஸ் செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸ்ண்ஸ்ஸ் செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.