பிக் பூப்ஸ் வைஃப் தமிழ் ஆஂடீ மூலை பால் வீடியொஸ்

0 views

ஆஂடீ மனைவி நிர்வாணமாக கால காதலன் உடன் தகாத உறவு வைத்து ம்யாடர் போடுகிறாள், இந்த மனைவி மூலை மிக பெரிதாக பழுது இருக்கிறது.

பழுது இருப்பதை விட மூலை முழுவதும் பால் நிரம்பி இருக்கிறது, காதலன் மனைவி ௌந்தயா ஊதுக்கொண்டே முளையை பிடித்து பிசையா ஆரம்பிக்கிறான்.

முளையை பிசையும் பொழுது காம்பில் இருந்து நிறைய பால் வந்து ஊற்றுகிறது, கால காதலன் இரு முளையையும் பிடித்து நன்றாக பிசைந்து அதில் பால் வர வைக்கிறான்.

மனைவி மூடில் குதித்து ஊதுக்கொண்டே தான் இருக்கிறாள், கால காதலன் சுகத்தை அனுப வைத்துக்கொண்டே முளையை கசக்கி நிறைய பால் வர வைக்கும் தமிழ் ஆஂடீ மூலை பால் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பிக் பூப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.