ப்லௌஸ் கழட்டி பெருத்த மூலை சாப்பி ஆஂடீ ஸெக்ஸ் படம்

0 views

நான் படித்து முடித்து விட்டு வேலைக்கு போகாத ஒரு வீப் பையனாக இருந்து வந்தேன். எங்களுக்கு இரண்டு வீடுகள் இருக்கிறது. அதில் வரும் வாடகை வைத்து நாட்களை ஒட்டிக்கொண்டு இருந்தேன். என் வீட்டுக்கு மேல் வீட்டில் தளததல வென்று பெருத்த வைட் மூலை வைத்து கொண்டு ஒரு சுப்பெரான ஆஂடீ இருப்பாள்.

அவளை பாேசி மயக்கி ஓகார மாதிரி ஒரு ஆஂடீ ஸெக்ஸ் படம் எடுக்க வேண்டும் என்று துடிப்பாக துடித்தேன். அவளோட புருஷன் ௌந்தயா ஒழுங்கா ம்யாடர் போடாமல் வைத்து இருக்கிறான் என்று அறிந்து கொண்டேன்.

ஒரு நாள் வாடகை வங்காளம் என்று மேலே சென்றேன். அப்பொழுது ஆஂடீ அரைகுறை அடைகளுடன் இருந்தால். ௌந்தயின் ப்லௌஸ் கழட்டி மூலை மேல் முகத்தை வைத்து பால் குடிப்பது போல சாப்பி நாக்கினேன்.

அந்த நேரத்தில் சூனியை கூத்தியில் விட்டு அடித்து ௌந்தய்க்கு சிறந்த சுகத்தை கொடுத்து மயக்கிய ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க!