பாத்ரூமில் காய் ஆண் சூததில் ஊழ் செய்து விந்து இறகுகிறான்

0 views

காய் ஆண் எனை காதல் செய்வதாக சோலி இருந்தான், எனக்கும் நீண்ட நாளாக காய் ஆண் சூததில் சுன்னியை விட்டு ஊழ் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை மனத்திற்குள் இருந்து தான் வந்தது.

Pஈந்பு நான் அவன் உடன் அடிக்கடி பாத்‌ரூம் செந்ட்ஸ்ரு ஊழ் செய்துகொண்டு இருந்தேன், இந்த முறை ஊழ் செய்வதை அழகாக காம படம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன்.

நன்றாக சுன்னியை அடி சூது வரை உள்ளே இறக்கி நன்றாக மாத்த்தேர் போட ஆரம்பித்தேன், சூததில் ஊபத்தும் சுகமாக தான் இருக்கிறது.

எனக்கு இருக்ாமும் அதிகமாகவே கிடைத்தது, ஜொல்லியாக சூததில் ஊது சுன்ணி விந்து முழுவதையும் கட்டி பிடித்து சூதுக்குலே இறக்கி எஂஜாய் செய்த காய் ஸெக்ஸ் தமிழ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் காய் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.