தமிழ் மைத் ஓநர் சுகாத்துக்கு படுக்கும் ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஏனொட வீட்டில் ஒரு வயதான வேலைக்காரி இருந்தால். அவழௌஉக்கு உடம்பு சரி இழை என்று அவளின் மகளை வீட்டு வேலைக்கு அனுப்பி வைத்தால். அவளை போன்று ஒரு அழகான தமிழ் மைத் இதற்கு முன்பு பார்த்தது இழை.

அவள் பார்க்க டீநேஜ் பெந் போன்று சுப்பெராக இருந்தால். அவளிடம் தினனும் செக்ஷியாக பாேசி மயக்கி வந்தேன். எனுதான் படுதல் அதிகமாக சம்பளம் கொடுப்பதாக கூறி மயக்கினேன். நானும் பார்க்க ஹீரொ போன்று அழகாக இருப்பேன்.

ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் எனுதான் ம்யாடர் போட நிர்வாணமாக ந்யூட் கோணத்தில் பேதில் வந்து படுதல். அவளின் கூத்தி ஓடையில் சூனியை இறக்கி பலமாக அடித்து சுகத்தை அடைந்தேன்.

பின்பு கையில் ஃபோந் வைத்து ம்யாடர் போடுவதை ரெகார்ட் செய்து கொண்டு கிஸ் அதித்தபடி பூந்டையில் சூனியை விட்டு கன்சி இறக்கி ம்யாடர் செய்த ஹோட் தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!

Related videos