பாத்‌ரூம் ஷோவேரில் குளித்து கொண்டு நண்பன் பொண்டாட்டி கூட தமிழ் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் நீண்ட நாட்களாக ஏனொட நண்பன் பொண்டாடியை பார்த்து வருகிறேன். எனக்கு 50 வயது மேல் ஆகிறது. ஏனொட நண்பனுக்கும் அதே வயது ஆகிறது ஆனால் அவனுக்கு சின்ன வசைல சுபெர பொண்டாட்டி இருந்தது. அதை பார்த்து பொறாமை பட்டேன்.

எனிதம் உள்ள காசுகளை எல்லாம் கட்டி அவளை மயக்கி ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று திவாரமாக இருந்தேன். சில நாட்களாக அவளுக்கு பிடித்த பொர்ட்கள் மற்றும் பண்ணாம் எல்லாம் கொடுத்து மயக்கினேன். ஒரு நாள் நண்பன் ஊருக்கு சென்ற சமயத்தில் எனை வீட்டுக்கு அழைத்தால்.

இருவரும் தமிழ் ஸெக்ஸ் பாத்‌ரூம் வீடியோ பண்ண வேண்டும் என்று முடிவாக இருந்தோம். ஆகையால் குளியல் அறையில் வீடியோ வைத்து விட்டு இருவரும் நிர்வாணமாக பாத்‌ரூம் உள்ளே சென்றோம். முதலில் ஷோவேரில் தண்ணேறாய் திறந்து விட்டு கிஸ் ஆதிக்க ஆரம்பித்தோம்.

பின் உடம்பில் ஸோப் போட்டு குளிததபடி பூந்டையில் சூனியை இறக்கி ஸெக்ஸ் செய்த ரொம்யாஂடிக் ஊழ் பாருங்கள்!