அண்ணியின் உறங்குகையில் தமிழ் மூலை பிசைந்து விடும் தமிழ் மூலை வீடியோ

0 views

வீட்டினில் அண்ணி அசந்து உறங்கும் வேளையில் அவளது மார்பகத்தை மெல்ல பிசைந்து மூடு ஏற்றுவது ஒரு தனி பட்ட சுகம் தான். அண்ணியிர்க்கு என் மீது ஏராளமான காம ஆசைகள் இருப்பினும் வெளியே அவள் ஒரு நாளும் சொல்லாது இல்லை.

அன்று ஒரு நாள் அப்படி தான் அவன் கட்டிலில் படுத்திருக்கையில், அவளது தமிழ் மூலை மீது என்னுடைய கைகளை வைத்து கசக்கி கொண்டது மட்டும் இல்லாமல் அவளது மார்பக கான்புகழையும் செயர்த்து உணர்த்தேன். னாஅன் அவளது காய்கள் மீது நான் கை வைத்து கசக்குகிறேன் என்று தெரிந்திருந்தும் அவள் அப்படியே உறங்குவது போன்று தான் நடித்து கொண்டு இருந்தால்.

நீங்கள் உங்களது அண்ணியின் மார்பகத்தை இன்னும் வரை கசக்கி இறுக்கி இருந்தீர்கீர்களா. அப்படி இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்கள்.