19ஏஜ் டீந் தங்கையை ஒத்த தமிழ் ஸ்க்யாஂடல் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் ஒரு பெரிய இத் கொம்பணியில் வர்க் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஏனொட தங்கைக்கு 19ஏஜ் ஆகி கொண்டு இருக்கிறது. அடிக்கடி அவளுக்கு தேவையான காசு கொடுத்து ஹெல்ப் செய்வேன். அவள் வயதுக்கு வந்த பின் ஒரு விதமான காம போதை வந்து விட்டது. சில சமயத்தில் மூலை தடவி இருக்கிறேன்.

ஒரு நாள் ஏனொட ரூம் க்லீந் செய்து கொண்டு இருந்தால். அப்பொழுது அவளோட சூதா பார்த்து மூடு ஆக்கினேன். ஸெடக்ஶந் செய்வது போல பாேசி பேட் மேல் படுக்க வைத்தேன். ரெட் கலர் பாண்ட் மற்றும் க்ரீந் டாப்ஸ் போட்டுக்கொண்டு கவர்ச்சியாக இருந்தால்.

பாண்ட் கழட்டி கருப்பு பூந்டையை தடவி வெட் செய்தேன். ஏனொட பெரிய பூளை எடுத்து அதில் சொருகி அடித்தேன். பின் நாய் போல டாகீ ஸ்டைல் நிலையில் வச்சி . நேரமாக ஸெக்ஸ் செய்தேன். கதாசிய விந்தை பூண்டாய் மேல் அடிச்சி தெலிச்சி விட்டேன்.

இது போல ப்ரதர் ஸிஸ்டர் தமிழ் ஸ்க்யாஂடல் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க!