அண்ணி ஸரீ தூக்கி குத்தியில் பூல் விட்டு ஊது விந்து எடுக்கும் ஸெக்ஸ்

0 views

அண்ணி வீட்டில் சமைத்துக்கொண்டு இர்ந்தால் அப்பொழுது நான் சென்று அண்ணி இடம் ஊக்ளம் வா என்று அழைத்தேன் அப்பொழுது வர மாட்டேன் என்று சொலிநால்.

ஆனால் எனக்கு சுன்ணி விந்தை எடுத்தே ஆகா வேண்டும் என்று இருந்தது அதனால் அண்ணியை தாடவா ஆரம்பித்தேன், அண்ணியை தடவி விட்டு அவள் ஸரீ தூக்கினேன்.

ஸரீ தூக்கும் பொழுது அண்ணி இறக்கி இறக்கி விட்டால், பின்பு நான் எனது சுன்னியை வெளியில் எடுத்ததும் அவள் குத்தியை கஞ்சமாக காண்பித்தாள்.

நான் உடனே அண்ணியை தூக்கி வைத்து அவள் குத்தியில் பூளை விட்டு செமாயா குத்தி ம்யாடர் போது சுன்னியில் விந்து வரும் பொழுது உடனே சுன்னியை வெளியில் எடுத்து கஞ்சை வெளியில் ஊதிறினேன். அண்ணி உடன் ரகசியமாக ஊத தமிழ் பாபி ஸெக்ஸ் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.