வேலைக்காரியாயை பேசி உசர் செய்து ம்யாடர் செய்யும் தமிழ் ஸெக்ஸ் படம்

0 views

வீடு வேலைக்காரி செக்ஷியாக இருந்தால் அதனால் அவள் மீது ஆசை பத்து அவளுக்கு ஒரு தாலி கட்டி அவள் உடன் சந்தோஷமாக ம்யாடர் போனாலாம் என்று திடம் போட்டேன்.

இவளவு செக்ஷியான மூலை வைத்து இருந்தால் யார் தான் ஊக்க ஆசை பாட மாட்டார்கள், எனக்கும் அவள் மீது அதிகமாக ஆசை வர ஆரம்பித்தது.

ஒரு நாள் நான்கு குதித்து விட்டு சேம போதையில் வந்து இருந்தேன் அப்பொழுது வேலைக்காரி இடுப்பில் கை வைத்து தடவி கிளிநேன், உடனே வேண்டாம் வேதம் என்று சொலிநால்.

நான் உடனே ஒரு தாலி எடுத்து கட்டி அவள் உடன் ஜொல்லியாக படுத்து மூலை மீது கை வைத்து தடவி செமாயா ஊது காம சுகத்தை அனுப வைத்து எஂஜாய் செய்த தமிழ் ஸெக்ஸீ வீடியோ படம். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் படம் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.