திருசிராப்பள்ளி பிக் பூப்ஸ் வைஃப் ஊம்பி ஊகும் விலேஜ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

திருசிராப்பள்ளி கிராமத்தில் வசிக்கும் நான் கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது கால காதலன் உடன் தகாத உறவு வைத்து ஊதேன். எனக்கு கால காதல் என்றாள் சிறு வயதில் இருந்தே அதிகமாக பிடிக்கும்.

நான் வயதிற்கு வந்த காலத்தில் இருந்து நிறைய ஆண்கள் உடன் ஊது இருக்கிறேன், திருமணம் ஆகியும் என் காம தாகம் அடங்க விலை கணவன் வீட்டில் இலாத பொழுது கால காதலர்கள் உடன் ஊக்க ஆரம்பித்தேன்.

அது என் பூந்தைக்கு அதிக சுகத்தை தர ஆரம்பித்தது, இந்த கால காதல் அதிகமாக சுன்னியை என் வாயிலே விட்டு ஊம்ப வைத்தான். எனக்கு சுன்னியை சப்பூவது என்றாள் நிறைய பிடிக்கும்.

அதனால் எப்பொழுது சுன்னியை காண்பித்தாலும் நான் பூளை ஊம்பி விட ஆரம்பித்தேன், அதநீல் நிறைய காதலர்கள் என்னை எப்பொழுதும் தேடி வருவார்கள். பூஅலி ஊம்பி முடித்ததும் படுத்து ஊக்க விட்டு கஞ்சை குத்தியில் இரக்ாவிட்டு எஂஜாய் செய்த வில்ளகேசெக்ஷ்விடேோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.