தபால் போடாமல் கால்ளலகிற்ல் உடன் ஓக்கும் செஸ் போடாமல்

0 views

ஹோட்டல் கழல்கிரலை காசு கொடுத்து காலையிலே மேட்டர் போடுகிறான் இவன் இரவு முழுவதும் ஓத்து விட்டு நன்றாக ரெஸ்ட் எடுத்து விட்டு காலையில் சுன்னி விரைத்ததும் செக்ஸியாக மேட்டர் போடா ஆரம்பிக்கிறான்.ஓக்கும் ஆர்வத்தில் கதவை தபால் போடாமல் மறந்து விட்டான் செக்ஸியாக கழல்கிரல் சூத்தை பிடித்து கூதியில் ஓத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது கதவை வேலைக்காரி திறந்து இவர்கள் ஓப்பதை பார்த்து விடுகிறாள்.அவள் கல்லின் பெல் ஏதும் அடிக்காமல் நேராக கதவை திறந்து விடுகிறாள் அப்பொழுது இவர்கள் இருவரும் நிர்வாணமாக ஓத்து கொண்டு இருப்பதாய் பார்த்து வெட்கப் பட்டு கதவை மூடுகிறாள்.இந்த காம வெறியன் காலையிலே கழல்கிரல் உடன் ஜாலியாக ஓத்துகொண்டு இருக்கிறான் செக்ஸியாக சூத்தை பிடித்துக்கொண்டு கூதியில் ஓத்து விந்தை இறக்கி அவள் மீது படுக்கும் செஸ் விடேவ தமிழ் பிரீ. இது போன்று மேலும் பல சவுத் இந்தியன் செஸ் தேவிடியா எங்கள் தளத்தில் பார்த்து கதவை