கிராமத்து கெஸ்ட் ஹொஸேலில் டோஃகி புகக் அடிக்கிறான்

0 views

நான் ஒரு கிராமத்து பெரிய பணக்காரன் எனக்கு செஸ் மூடு வந்து விட்டால் அழகான பிணங்களை உஷார் செய்து மேட்டர் போடுவதை பழக்கமாக வைத்து இருப்பேன். எங்க ஊரில் ஒரு அழகிய பெண் இருந்தால் அவளை எப்படியாட்சி மேட்டர் அடிக்க வேண்டும் என்று துடிப்பாக இருந்தேன். அவளும் என்னிடம் அடிக்கடி காசு வாங்கி வந்தால். ஒரு நாள் அவளை கெஸ்ட் ஹௌஸ்க்கு அழைத்தேன். அவளை டிரஸ் இல்லாமல் தமி டோஃகி கோணத்தில் முட்டி போடா வைத்து பின் வழியாக சுன்னியை செலுத்தி புகக் அடித்த செஸ் வீடியோ பாருங்க.