பங்களோறே ஆஂடீ ஹோடெல் ரோமேலில் செக்ஷியாக ஊகிறாள்

0 views

பாங்கொளோரே பணக்கார ஆஂடீ வேலை செய்யும் இடத்தில் மனகேருடன் தகாத உறவு வைத்து ஊகிறாள். இவள் கணவனுக்கு தெரியாமல் இவனுடன் ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறாள் இவள் கணவன் சென்னையில் இருப்பதால் இங்கு பங்களோறேல் ஊபாதது தெரிய வராதது என்ற தைரியத்தில் செக்ஷியாக ஊகிறாள்.

ஆவல் இவள் ஊபத்தை இந்த ம்யாநேஜர் காம படம் எடுத்து ஊகிறன், இந்த பணக்கார ௌந்தயா டாகீ நிலையில் வைத்து செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை சொருகி ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இவன் குத்தியில் காட்டு தனமாக ஊககமல் ஆஂடீ குதிக்கு வழி இலாமல் இருக்க செக்ஷியாக பொறுமையாக ஊகிறான்.

இந்த ஆஂடீ செக்ஷியாக ஊகும் பொழுது முணருகிறாள் அதை கேட்டு கால காதலன் செக்ஷியாக ஊதுக்கொண்டு இருக்கிறான், இவர்கள் தமிழ் பேசுவதை நாம் தெளிவாக கேட்கலாம். பின்ு இவளை நேராக படுக்க வைக்கிறான் அப்பொழுது மூலை குத்தி செக்ஷியாக தெறிர்கிறது.

ௌந்தயின் முளையை தடவிக்கொண்டே குத்தியில் சுன்னியை முழுமையாக இறக்கி ஊகிறான் ஆஂடீ காம சுகம் தாங்காமல் அருகில் இருப்பவர்களுக்கு கேட்கும் பாடி கத்தி முணருகிறாள். இந்த கால காதலன் வே ஒருவரின் மனிவி குத்தியில் ஊது கஞ்சை இறகு வதை பார்த்து ராசியுங்கள்.

 

Related videos