சென்னை வைஃப் கணவனின் நண்பனை ஊகும் ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

சென்னை நண்பனின் மனைவி உடன் நான் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து இருந்தேன், எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு விஷயம் என என்றாள் இவள் என்னை படுக்க வைத்து ஊபாதது தான்.

இது போன்று காம வெறி பிடித்த மனைவிகளை ஊகும் பொழுது தான் அதிகமாக காம சுகம் கிடைக்கிறது. இவள் வீட்டிற்கு அடிக்கடி என்னை வர வைத்து ஒரு நாள் அவளையே எனக்கு தந்தால்.

எனக்கும் இவள் கொடுக்கும் குத்தி சுகம் அதிகமாக பிடித்து போய்விட்டது, எப்பொழுது பார்த்தாலும் வீட்டிற்கு கண்டிப்பா வங்கள் என்று தான் சொழுவாள்.

வீட்டிற்கு சென்ற என்னை எப்படி செக்ஷியாக மூலை குலுங்க என் மீது எஅறி சுன்னியை குதிக்குள் விட்டு குதித்து ஊது சுன்ணி கஞ்சை குதிக்குள் வர வைத்து சுகம் கொடுக்கும் லேடெஸ்ட் ஸெக்ஸ் வீடியோ தமிழ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.