பங்களோறே இத் கர்ல் மனகேருடன் தமிழ் ஆமேசர் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஏனொட ஒப்பிசில் பங்களோறே பெந் வேலை செய்து வருகிறாள். நாங்க இத் கொம்பணியில் வேலை செய்து வருவதால் ம்யாடர் போடுவது மிகவும் சாதாரணமாக விஷையமாக இருக்கும். எனக்கு ரேஷ்மவை மிகவும் பிடித்து விட்டது.

நாட்டுக்கத்தை போன்று உடம்பு வைத்து கொண்டு அங்கும், இங்குமாக நடந்து வந்து ஏனொட கமபசியை ஏற்றி வந்தால். அவளுக்கு வேளையில் ப்ரமோஶந் தேவைப்பட்டது. எனிதம் வந்து ஹெல்ப் கேட்டாள், எனுதான் கொஞ்ச நாள் ரூமில் ம்யாடர் போது, சீக்கிரம் வாங்கி தருகிறேன் என்றேன்.

அதன்பின் இருவரும் ஓயோ ரூம் புக் செய்து விட்டு ஒன்றாக ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தோம். அவளை முழு நிர்வாணமாக பேதில் படுக்க வைத்து மூலை பால் குடிப்பது போன்று சப்பினேன். பின்பு ஏனொட பெரிய பூளை ஶேவ் செய்த கூத்தியில் நுழைத்து பூண்டாய் அதிரும்படி ம்யாடர் போட்டேன்.

இறுதியில் என் மேல் ஏறி அமர்ந்து காமம் தலைக்கு ஏறிய தேவிதிய போன்று எக்ிரி குதித்து ப்ரொஃபெஶநல் கழல்கிரில் போன்று ம்யாடர் செய்த ஆஂடீ தமிழ் ஆமேசர் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!