தந்தை மூலை கடித்து கொண்டே ஒக்கும் ஸெக்ஸீ அப்பா மகள் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

வயது ஆனாலும் என்னுடைய தந்தையிர்க்கு என்னும் வாலிபம் சாத்திரும் குறையவில்லை என்று தான் சொல்லணும். வீட்டினில் நானும் அவரும் மட்டும் தான் தனியே தாங்கி இருப்போம். அவருக்கு ஒரு காம ஆரவணைப்பை கொடுத்து அவருக்கு மூடு எத்ற்ருவது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

ஒரு நாள் அப்படி அவள் கட்டிலின் மீது படுத்து இருக்கையில் நிர்வாணமிாஅகா அவள் மீது என்னுடைய மேனியின் சூடினை அவருக்கு கொடுத்து அவரது ஜெட்டியின் உள்ளே என்னுடைய கைகளை எடுத்து வைத்து பூலினை அடித்து விட்டு சூடு எத்டிரினேன்.

எழுந்துரிண்த அவரது தடியிற்க்கு என்னுடைய வாய்யை வைத்து பூல் ஊம்பி விட்டு கமாசுகம் கொடுத்த பின்னர் அவர் மீதஆாக வற்க்கஆஆந்தது என்னுடைய பூந்டையை இணைத்து கொண்டேன். காமவெறி ஏறி என்னை அவர் ஒத்து கொண்டே என்னுடைய முளைகளை கடித்து கசக்கும் கமாசுகத்தை பாருங்கள். மேலும் இந்த ஸெக்ஸீ அப்பா மகள் வீடியோ போன்று இன்னும் நறைய வீடியோ வேண்டும் என்றாள் லைக் போடுங்கள்.