தமிழ் ஸெக்ஸ் ப்லூ ஃபில்ம் வேலைக்காரியாயை பாவாடையை தூக்கி ஸெக்ஸ் செய்கிறான்

0 views

வேலைக்காறியை வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது படுக்கையில் படுக்க வைத்து அவளை ஸெக்ஸ் செய்கிறான். இந்த வேலைக்காரி இளம் திருமணம் ஆகாத ஹௌஸ் ஓநர் பையன் உடன் ஜொல்லியாக பேசி பழகுவாள்.

அதோடு அவன் மீது காம ஆசையும் வைத்து இருந்தால், இந்த இளம் ஆணும் நேரம் எப்பொழுது வரும் அப்பொழுது வேலைக்காரி பாவாடைக்குள் புகுறாலாம் என்று காது இருக்கிறான்.

அதற்கு முன் காதலியை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவளின் பெரிய முளையை பிடித்து நன்றாக காஸ்கி அவளை கட்டி பிடித்து ஸெக்ஸ் செய்து எஂஜாய் செய்கிறான். காதலி சென்றதும் வேலைக்காரி மீது ஆசை வந்து அவள் மீது அதிகம் ஆசை வைக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

வேலைக்காறியை படுக்கை மீது படுக்க வைத்து அவள் பாவாடையை பிடித்து தூக்கி செமையா ஸெக்ஸ் செய்கிறான். மூலை மீது கை வைத்து தடைவி ஸெக்ஸ் செய்து விட்டு மூலை மீது தலை வைத்து படுத்து உறங்குகிறான். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் ப்லூ ஃபில்ம் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.