தமிழ் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் ம்யாடர் போதும் ப்ராஜெக்ட் ம்யாநேஜர் பெண்

0 views

ம்யாநேஜர் தமிழ் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் இளமையான ஆனுதன் காம உறவு வைத்து கொள்கிறாள். இவள் மிக செக்ஷியாக இருக்கிறாள், மூலை பிளவு அழகாக தெரிகிறது. இவள் முளையை பார்த்தாலே மூடக இருக்கிறது, செக்ஷியான ஆடை அணிந்து கொண்டு அந்த ஆணை ம்யாடர் போட அழைக்கிறாள்.

குத்தியை ஊபத்தற்கு முனத்ாக துணி வைத்து நன்றாக துடைக்கிறாள், குத்தியை துடைத்து விட்டு ஆஃபீஸ் கூழ் சென்று ஒரு இளமையான பையனை ரூம்கு அழைத்து வந்து அவனை முத்தம் செய்கிறாள். முத்தம் செய்து முடித்த உடன் பையன் மூலையில் வாய் வைத்து சாப்ப்பி சுவைக்கிறான்.

முளையை சுவைத்த உடன் பையனின் சுன்னியை ம்யாநேஜர் பெண் வெளியில் எடுத்து சுவைக்க ஆரம்பிக்கிறாள். சுன்னியை சிறிது நேரம் சுவைத்து விட்டு குத்தியில் பையனை நாக்கு போட விடுகிறாள். பையன் ம்யாநேஜர் என்பதால் செக்ஷியாக கூத்த வைத்து அமர்ந்து குத்தியை சுவைக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

குத்தியை நான்கு சுவைத்து விட்டு மேந்தும் சுன்னியை ம்யாநேஜர் பெண் உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள், நன்றாக உம்பி விட்டு குத்தியை காண்பித்து ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள். இருவரும் நன்றாக ஊது முடித்து விட்டு ம்யாநேஜர் பெண் ளீப் ஸ்டிக் போடுகிறாள். தமிழ் ஆஃபீஸ் ஸெக்ஸ் ம்யாநேஜர் மாடர் போடுவதை பார்த்து ராசியுங்கள்.