சென்னை ஆண்ட்டி கணவன் இல்லாத நேரத்தில் என்னை அழைத்து ஓல் செய்தல்

0 views

சென்னை ஆண்ட்டி நெயிபோர் பாய் உடன் தகாத உறவு வைத்து புண்டை காண்பித்து விறல் போட்டுவிட்டு பின்பு ஹாட் ஓல் செய்யும் செஸ் விதேஒஸ் என்ஜோய் பண்ணுகிறாள். அவள் கணவன் இல்லாத நேரம் எல்லாம் என்னை அழைத்து என் உடன் ஓல் செய்தால் ஆண்ட்டி மீது எனக்கும் சேரி ஆசை இருந்ததால் அவள் கூதியில் விறல் போடு ஈரம் வர வைத்து பின்பு ஓல் செய்ய ஆரம்பித்தேன். எனக்கு புண்டை ஈரமாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் அவள் புண்டையில் நன்கு விறல் போடு கூதியில் ஈரம் சுரக்க வைத்து பின்பு பூல் விட்டு ஓத்து என்ஜோய் செய்தேன்.