ரோஸ் பிர தமிழ் ஸிஸ்டர் கூத்தி நாக்கு போட்ட ப்ரதர் ஸெக்ஸ்

0 views

நானும், ஏனொட தங்கையும் வேவேரு இடங்களில் வாசித்து வருகிறோம். இப்போ கரோந லோக்க்தோவ்ன் என்பதால் இருவரும் சொந்த வீட்டுக்கு வந்தோம். அவள் ஸிடீ கொள்ளேகேள் படித்த மாடர்ந் கர்ல் போன்று இருந்தால். அவள் மேல் இருந்த பாசம் குறைந்து காமம் அதிகமாக தலைக்கு ஏறியது.

அவளோட அழகான கூத்தியை விரித்து நாக்கு போட்டு ஹநீ குடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இழை, இருவர் மட்டும் தனியாக இருந்தோம். ஸிஸ்டர் டீநேஜ் வயது என்பதால் நான் கையை வைத்தவுடன் சுலபமாக வந்து விட்டால்.

தங்கை ரோஸ் பிறவை தூக்கி விட்டு, கீழே ஜாத்தியை கழட்டி விட்டேன். பூப்ஸ் பிடித்து பிசைந்து கொண்டு பூந்டையில் விரல் விட்டு ஆத்டினேன். பின் கீழே குனித்து புஸீ ஹோழெகு சுகம் கொடுத்தேன். எனக்கு இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் செய்ய மிகவும் பிடித்து இருந்தது.

ஜொல்லியாக தங்கை பூண்டாய் நக்கி தண்ணி குதித்த தமிழ் ஸிஸ்டர் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!