தமிழ் க்ரூப் ஸெக்ஸ் விலேஜ் பெண்ணை செக்ஷியாக ஊகிறார்கள்

0 views

தமிழ்நாடு விலேஜ் கழல்கிரில் பெண்ணை காதில் வைத்து இரு ஆண்கள் ம்யாடர் போடுகிறார்கள், இந்த பெண் எத்தனை ஆண்கள் வந்தழௌஉம் நான் குத்தியை காண்பித்து ஊபெண் என்று ஜொல்லியாக படுத்து குத்தியை ஊக்க காட்டுகிறாள்.

இவளுக்கு இப்பொழுது தான் திருமணம் ஆகி இருக்கிறது, முதலில் ஒரு ஆண் நிர்வாணமாக இவள் மீது படுத்து செக்ஷியாக குத்தியில் பூளை விட்டு ம்யாடர் போடுகிறான். அப்பொழுது அவன் ஊபாதது மிகவும் பிடித்துப்போய் கழல்கிரில் முதல் ஊகும் ஆணை இறுக்கமாக கட்டி பிடித்துகொலுகிறாள்.

முதலில் ஊகும் ஆண் வெறி எஅறி மூலை மீது கை வைத்து பீசைகிறான், முளையை பிரவில் இருந்து வெளியில் எடுத்து பிசைந்து காம்பில் பால் வர வைக்கிறான். பின்பு அவனை நண்பன் பிடித்து பூளை குத்தியில் இருந்து வெளியில் எடுத்து விடுகிறான்.

நண்பன் அவன் சுன்னியை வெளியில் எடுத்து இவன் சுன்னியை நன்றாக மனைவி கழல்கிரில் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஜொல்லியாக ம்யாடர் போடுகிறான். இவர்கள் இருவரும் கழல்கிரிலை ஊது காம சுகத்தை அனுப வைக்கிறார்கள், இந்த கழல்கிரிலும் நிறைய ஆண்களை ஊக்க விட்டு ஜொல்லியாக தான் இருக்கிறாள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் மேலும் பல விலேஜ் தமிழ் க்ரூப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்த்து மகிழுங்கள்.