கருப்பு பூலல் அடி வாங்கும் டீந் கர்ல் லேடெஸ்ட் ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

நான் சொத் ஏஶியந் நாட்டில் வாசித்து வருகிறேன். ஏனொட அம்மா ஒரு தேவிதிய என்பதால் வீட்டுக்கு பல ஆண்கள் வந்து செல்வரகால். நான் வயதுக்கு வந்ததில் இருந்து யாரிடமும் ம்யாடர் போடாமல் இருந்தேன்.

ம்யாடர் செய்தால் பெரிய சூனி கொண்ட ஆன்ணுடன் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று முடிவாக இருந்தேன். ஒரு நாள் பித்து படத்தில் நடிக்கும் நடிககனின் வீட்டில் எனை அம்மா விட்டு சென்றாள். அவன் நேராக எனை பார்த்தவுடன் பாண்ட் உள்ளே இருந்து தடிமலான கருப்பு சூனியை வெளியில் எடுத்து காட்டினான்.

அதை வையில் வைத்து வேகமாக் உள்ளே வெளியே என்று உம்பி கொண்டு இருந்தேன். பிறகு சோபாவில் படுக்க வைத்து பின்புறமாக பூந்டையில் சூனியை செலுத்தி வேகம் குறையாமல் கடுமையாக அடித்து சுகம் கொடுத்தான்.

இறுதியில் சூதா திருப்பி விட்டு எழுந்து நின்று சுன்னியை கூத்தியின் ஆழத்தில் இறக்கி ஆதித்த ந்யூட் டீந் கர்ல் லேடெஸ்ட் ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பாருங்கள்!