தமிழ் போரெஸ்ட் புகக் செய்யும் அதிரடி வேகத்தில் ஹாட் ஆண்ட்டி

0 views

வீட்டில் ஓக்கலாம் என்றால் கணவன் இருக்கிறான். அதனால் என்னுடைய கள்ள காதலி ஆண்ட்யை சீடீயிர்க்கு அருகினில் இருக்கும் ஒரு போரெஸ்ட் ஒன்றிருக்கு அழைத்து சென்று ஆவலுடன் நான் சுகமாக ஓல் போட்டு ஒரு இதமான தமிழ் போரெஸ்ட் புகக் அனுபவம் செய்யலாம் என்று ஆசை பாட்டன்.அப்போது இதமாக அவளை உலுக்கும் பொழுது எடுத்து விட்ட்து தான் இந்த செஸ் வீடியோ. இவளது கணவன் கூட இவள் மீள் தான் படுத்து கொண்டு செஸ் செய்வான். ஆனால் என்னுடைய செய்யும் பொழுது இவள் தான் என் மேலே படுத்து கொண்டு ஓல் செய்து இந்த செஸ் சுகத்தினை என்ஜோய் செய்தால்.அவள் இவளவு வேகமாக உலுக்கும் பொழுது என்னுடைய பூலிலிருந்து சீக்கிரமாக விந்துக்கள் வெளிவந்து விடும் உணர்ச்சி வந்தது. அதனால் அவளது மார்பகத்தை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு அவளை மெல்ல என்னை ஒழுக்க சொன்னேன்.