காலேஜ் ஸீநியர் அக்கா பிங்க் பூந்டையில் அடிக்கும் தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் ம்ம்ச்

0 views

நான் ஏனொட கொள்ளேகேயில் மிக பெரிய பணக்காரன். பார்க்க ஹீரொ மாதிரி சுப்பெராக இருப்பேன், அதே போல தினனும் கழூரிக்கு காரில் வந்து செல்வதை வழக்கமாக வைத்து இருந்தேன். என் வகுப்பில் படிக்கும் பேண்ஙகள் எல்லாம் மொக்கையாக இருப்பார்கள்.

ஆகயல் ஜணநி என்ற காலேஜ் ஸீநியர் அக்காவை பார்க்க முடிவு செய்தேன். அவள் பார்க்க பிங்க் நிறத்தில் இருப்பாள், லிப்ஸ் ஸ்டவிபெர்ரி பழம் போன்று அருமையாக இருக்கும். ஏனொட வசதி மற்றும் அழகான தோற்றத்தில் எஆசியக மயங்கி விட்டால்.

களுரியில் வைத்து ஒரு முறை ளீபிளோக்க் கிஸ் அடித்தேன். அவளின் பூண்டாய் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று, ஒரு நாள் தனியாக காரில் அழைத்து வந்து பாண்ட் கழட்டி ஶேவ் செய்த பூந்டையில் சூனியை ஆழமாக விட்டு பலமாக ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன்.

அவளின் மூலை மற்றும் பூண்டாய் பிங்க் நிறத்தில் மூட் ஏற்றும் விதத்தில் இருந்தது. ம்யாடர் போட்டு விந்தை உள்ளே இராக்கிய தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் ம்ம்ச் வீடியோ பாருங்கள்!