தமிழ் பிக் பூப்ஸ் காதலி முளையை சாப்பி சுவைத்து கிஸ் செய்கிறான்

0 views

தமிழ் பிக் பூப்ஸ் காதலி மிக செக்ஷியாக காதலனுக்கு மூலையில் பால் கொடுப்பது போல சப்ப விடுகிறாள். இது போன்று மல்லு காதலிகளை பார்க்கும் பொழுது அதில் எப்படி வாய் வைத்து சபமல் இருக்க முடியும்.

இவள் முளையை பார்த்தால் அதில் வாய் வைத்து குறைந்தது ஒரு மணி நேரம் வாய்யை எடுக்காமல் உறிண்து பால் குதித்து கொண்டே இருக்க தோன்றும்.

மிக செக்ஷியாக முளையை சுடிதாரில் இருந்து வெளியில் எடுத்து காண்பிக்கிறாள், அதை காதலன் காம படம் எடுத்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு நாக்கில் ஏசு ஊறி மூலை காம்பை வாய்யில் வைத்து சப்புகிறான்.

முளையை சாப்பி சுவைத்து விட்டு காதலியின் செக்ஷியதன இதழில் வாய் வைத்து நன்றாக கிஸ் செய்து சுவைக்கிறான். முளையை சப்பூவத்தை விட இதழை சப்பூவது தான் இன்னும் செக்ஷியாக இருக்கிறது. தமிழ் பிக் பூப்ஸ் வீடியொஸ் பார்த்து ராசியுங்கள்.