தஞ்சாவூர் ஆண்ட்டி கூதியை காதலன் நகும் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் செஸ் தஞ்சாவூர்

0 views

த்னஜாவூர் ஆண்ட்யை காலா காதலன் உஷார் செய்து அவளை நிர்வாணமாக படுக்க வைத்து அவள் கூதியில் வேலை செய்கிறான். இந்த ஆண்ட்டி கொடுத்து வைத்தவள் கூதியை நகும் காலா காதலன் கிடைத்து இருக்கிறான்.பொதுவாக ஆண்ட்டி கூதியில் யாரும் வாய் வைத்து நாக்கு போடா மாட்டார்கள் அனால் இந்த ஆண்ட்டி கூதியை காலா காதலன் செக்ஸியாக நக்கி சுகம் தருகிறான்.நிறைய ஆண்கள் பெண்களை வசியம் செய்வதற்காக கூதியில் வாய் வைத்து நாக்கு போடா ஆரம்பிப்பார்கள். கூதியை நக்கினாள் பெண்களுக்கு சொர்க சுகம் கிடைக்கும் அதை இந்த ஆன் தருகிறான்.இப்படி செய்வதால் ஆண்ட்டி எப்பொழுது ஊக்க அழைத்தாலும் குதி சுகம் வேண்டும் என்று வருவாள். இந்த காலா காதலன் ஆண்ட்டி முத்தியை தடவி நக்கி விட்டு முலை மீது காய் வைத்து தடவும் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் தமிழ் செஸ் தஞ்சாவூர் கம. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆண்ட்டி செக்ஸ்ய் விடேவ எங்கள் இணைய தலத்தில் பார்த்து செய்வதால்