க்யூட் ஹோட் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்யும் தர்ஷினி ஸிஸ்டர் வீடியோ

0 views

ஏனொட தங்கையின் பெயர் தர்ஷினி, பார்க்க ரொம்ப க்யூட் ஆ டீநேஜ் பெந் போல இருப்பாள். எங்களோட அம்மா அப்பா குள்ளி வேலை பர்க்ாராங்க! நாங்க ஒரு கிராமத்தில் வாசித்து வந்தோம். தங்கை கூட ஊழ் போட வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக ஆசையில் இருந்தேன்.

அதற்காக அடிக்கடி மறைமுகமாக சூனியை காட்டியபடி தங்கையை மயக்கி வந்தேன். ஒரு முறை வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் தங்கச்சி அரைகுறை அடைகளுடன் கீழே படுத்து உடம்பை கட்டி க்யூட் ஆ இருந்தால்.

எனக்கு ரொம்ப மூடு ஏறியது. ஏனொட சூனியை வெள்ளியில் எடுத்து நீட்டினேன். அவளுக்கு உம்ப வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது என்று கூறினாள். கீழே படுக்க வைத்து விட்டு சூனியை நேராக வாய்க்குள் விட்டு ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன்.

அவள் சாப்புவத்தை ரசித்து பார்ப்ாதபடி இருந்தேன். இது போல தமிழ் ஸிஸ்டர் ஸெக்ஸ் செய்ய எல்லா தங்கையும் வந்த நல்ல இருக்கும். இது போல தமிழ் ப்ளொவிஜோப் பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க!