ஹௌஸெவிபெ முலை சூத்து தடவி மேட்டர் செய்யும் நெயிபோர் பையன்

0 views

ஹௌஸெவிபெ தனிமையில் இருக்கும் பொழுது பக்கத்து வீடு பையன் முலை மற்றும் சூத்தில் காய் வைத்து தடவி மனைவிக்கு மூடு வர வைத்து அவள் உடன் ஓல் செய்கிறான். சாறி தூக்கி சூத்தை தடவி விட்டு புண்டையில் ஸ்டாண்டிங் டோஃகி நிலையில் சுண்ணியை விட்டு நன்றாக ஓல் செய்து காம சுகம் அனுப வைக்கிறான். பின்பு மனைவியும் மூடு ஆகி பக்கத்து வீடு பையன் உடன் ஓல் செய்து கூதி அரிப்பை அடக்கி காஞ்சு வர வைக்கும் தமிழ் ஹோமேமதே செஸ் மொவயே. கிளிக் தேரே போர் மோர் ஹோமேமதே பிலிம்ஸ்.