தமிழ் பிக் பூப்ஸ் ஆஂடீ ஜாகித் காயதி மூலை காட்டுகிறாள்

0 views

மதுரை வீடு மனைவி ஆஂடீ கால காதலனுக்கு முளையை தாடவா காண்பிக்கிறாள், கால காதலன் செக்ஷியாக மனைவி மூலை மீது கை வைத்து தடவிக்கொடுத்துகொண்டே இருக்கிறான்.

பெண்கள் முளையை பார்ப்பதே சுகமாக தான் இருக்கும் அதிலும் மூலை மெது கை வைத்து தடவினாள் எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து பாருங்கள். உண்மையில் இது போன்று பெரிய முளையை பிடித்து தாடவா கொடுத்து வைத்து இருக்க வேண்டும்.

ஜாகிதில் மூலை தெரியும் பொழுதே செக்ஷியாக தான் தெரிகிறது, முளையை ஜாகித் கோக்கியை காயதி கருப்பு நிற பிரவில் முளையை பார்க்கும் பொழுது ஹா ஹா செமாயா இருக்கிறது.

கருப்பு நிற பிறவையும் காயதி விட்டு செக்ஷியாக முளையை காண்பித்து தாடவா விடுகிறாள். இரு மூலை காம்பையும் பிடித்து செக்ஷியாக தடவி எஂஜாய் செய்கிறான். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பிக் பூப்ஸ் ஆஂடீ வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.