மாளிகை கதை ஓநர் வேலைக்காரியுடன் ஸெக்ஸ் செய்கிறார்

0 views

பாருங்கள் சென்னை மலைகை கதை ஓநர் வேலைக்காறியை வீடு அறையில் வைத்து உளாசமாக ஸெக்ஸ் செய்வதை. இவர் ஒரு காம வெறியார் தான் கதையில் யார் வேலை பார்த்தாலும் அவர்களை தான் வீட்டில் மனைவி இலாத பொழுது ஸெக்ஸ் செய்து ஊது காம சுகத்தை அணுவ வைப்பார்.

இந்த பெண் ஒளியாக இருக்கிறாள் பின்பு நிறைய வெட்கப் பாடுகிறாள் அவளவு சீக்கிரத்தில் ஊக்க அனுமதிக்க மாட்டிங்கிறாள். இவர்கள் உண்மையில் செக்ஷியாக ஸெக்ஸ் செய்கிறார்கள் இந்த பதுமை உண்மையில் நான்கு வீட்கப் பத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்.

இவள் முளையை காண்பிக்க சிரமப் பாடுகிறாள் பின்பு புடவையை அவிழ்த்து ஜாகித் கோக்கியையும் அவிழ்த்து நிர்வாண முளையைச் செக்ஷியாக காண்பிகிறாள். இந்த ஓநர் செக்ஷியான விரைத்த சுன்னியில் வேலைக்காரி கையை பிடித்து வைத்த பொழுதும் அவள் அதை பிடிக்க குஉச்சப் பாடுகிறாள்.

இந்த கால்ததிலும் இப்படி ஒரு பெண்ணா என்று பார்க்க தோன்றுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இவள் காமம் வெட்கப் பத்து கொண்டே செய்வது செக்ஷியாக இருக்கிறது, ஓநர் சுன்ணி பெரிதாக விறைத்து இருக்கிறது. இவர்கள் செய்யும் காமத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.