தமிழ் அண்ணி சுன்னியை பூந்டையில் விட்டு ஊகிறாள்

0 views

தமிழ் மாமா வீட்டில் தனியாக அண்ணியின் ஆடைகளை காயதி இருவரும் நிராவானமாக இருக்கிறார்கள். தமிழ் மாமா பேதில் படுத்துக்கொண்டு இருக்கிறாள் அப்பொழுது அண்ணி தனது பெரிய முளையை மாமாவின் வாஉியில் வைத்து வேகமாக ஆட்டுகிறாள். மாமா தனது வாயை திறந்து அதை சாப்புகிறார் பின்பு நாகை வெளியே நீதி முளையை வேகமாக நாக்குகிறார். ஆஂடீ சுகம் தாங்காமல் முளையை மாமாவின் வாயில் வைத்து கொண்டு தனது முடியை அகற்றி முகத்தை தெளிவாக காமெராவில் காமிக்கிறாள். தமிழ் அண்ணியின் முலையாள் மிகவும் அழகாக பெறிந்தாக இருக்கிறது. இந்த காம படம் முழுவதும் அண்ணி மட்டுமே மாமாவின் சுன்னியை பூந்தைக்குள் விட்டு ஊபாதது மாம் அமைதியாக படுத்து கொண்டு சுன்னியை காமித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்.

அண்ணி மாம் துடையில் ஏறி அவரின் சுன்னியை பிடித்து அவளின் பூந்டையில் வைத்து பொறுமையாக உள்ளே எராகி அவரை ஒக்க ஆரம்பிக்கிறாள். அப்பொழுது காமேரவை மாமா அவளின் முலைக்கு அருகில் கொண்டு செல்கிறார். அண்ணியின் பெரிய மூலை குளிங்கிகொண்டே தெளிவாக தெரிகிறது பின்பு பெரிய மூலை காம்புகழும் அழகாக தெரிகிறது. அண்ணி சந்திஷமாக காம சுகத்தை சுன்னியை ஊது அனுபாவைக்கிறாள். பிறகு காமேரவை பூந்தைக்கு அருகில் கொண்டு செழும் பொழுது மாமாவின் சுன்ணி பூந்டையில் இறங்குவதை நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். அண்ணி காம சுகம் தாங்காமல் சுன்னியில் வேகமாக பூந்டையால் குத்ுகிறாள் பிறகு அவள் தளிக்கீழாக சுஉதை காமித்து கொண்டு சுண்ன்னியை உள்ளே விடுகிறாள் அப்ப்பொழுது மாமாவின் அழகிய சுன்னியின் மண்டை ரோஸ் நிறத்தில் அழகாக தெரிகிறது அதை அண்ணி பூந்தைக்குள் விட்டு வேகமாக ஊக்க ஆரம்பித்தாள். அப்படி வேகமாக ஊதத்தில் மாமாவின் சுன்னியில் இருந்து கஞ்சு பூந்தைக்குள் சென்றது அப்பொழுது அண்ணியின் சுத்ில் கையை வைத்து போதும் ஊதது என்று சொல்லுகிறார். பாருங்கள் தமிழ் ஹோம்‌மேட் ஸெக்ஸ் வீடியோ.