கணவன் மூலை சாப்பி ஹேரீ பூந்டையில் ஊகும் ஆபாச படம்

0 views

கல்ல காதல் கணவன் என்னை நீண்ட நாட்களாக ஊழ் செய்யலாம் என்று உசர் செய்துகொண்டு இருந்தான், அதனால் நானும் ஒரு நாள் அவன் வீட்டிற்கு சென்று இருந்தேன்.

அப்படி சென்று இருக்கும் பொழுது கணவன் என்னை நிர்வாணமாக ஆகி என் முளையை வாய்யில் வைத்து சாப்பிக்கொண்டே அதை காம படம் எடுத்தான்.

அழகாக நான் என் கூத்தியை காட்டினேன், அதில் கணவன் கையை வைத்து விரல் போட ஆரம்பித்தான். நான் உடனே கையை பூந்டையில் இருந்து வெளியில் எடுத்து சுன்னியை வீடு என்று சோனென்.

உடனே கணவனும் சுன்னியை பூந்தைக்குள் விட்டு ஊழ் செய்து எனக்கு சுகம் கொடுத்து என் குத்தியில் இயர் பட் அறிப்பை அடக்கி அழகாக இருவரும் ஊழ் செய்த சொத் தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே ஹோட் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.